Λειτουργία Βιβλιοθηκών ΠΔΜ λόγω COVID 19

Σας ενημερώσουμε ότι μετά την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1 Ιουνίου 2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Αριθμ.  115/02-07-2020, οι παρεχόμενες  υπηρεσίες Διαβάστε Περισσότερα …

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους προπτυχιακούς φοιτητές για την έναρξη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Διαβάστε Περισσότερα …

Επαναλειτουργία των Βιβλιοθηκών του ΠΔΜ από τη Δευτέρα 1.6.2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την κοινοποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457 (ΦΕΚ, Β’ τχ, 2038/30.5.20), από  1η Ιουνίου 2020 οι  υπηρεσίες δανεισμού των Βιβλιοθηκών του ΠΔΜ  επαναλειτουργούν . Τα αναγνωστήρια θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό από 1.6.2020 έως και τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ.  Τις επόμενες μέρες Διαβάστε Περισσότερα …