Λειτουργία της Βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2018

Η βιβλιοθήκη του κατά τον μήνα (Ιούλιο), θα λειτουργεί από τις 8:00 έως τις 15:00 για το κοινό. Το πρόγραμμα του Αυγούστου θα ανακοινωθεί έγκαιρα.