Κατάλογος βιβλιοθήκης

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν προσωρινά μέχρι την ενοποίησή τους, τρεις ηλεκτρονικοί  Κατάλογοι Βιβλιοθηκών: