Κατάλογος βιβλιοθήκης

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν προσωρινά μέχρι την ενοποίησή τους, δύο Κατάλογοι Βιβλιοθηκών:

Ο πρώτος από τους δύο θα είναι και ο κύριος κατάλογος στο μέλλον. Οι εγγραφές του δευτέρου θα μεταφερθούν σύντομα στον ενιαίο κατάλογο. Μέχρι τότε θα είναι σε ισχύ και οι δύο.