Εκπαίδευση Χρηστών

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια (κατόπιν συνεννόησης με το εκπαιδευτικό προσωπικό) για την εξοικείωση των χρηστών με τις πηγές πληροφόρησης, τα πληροφοριακά εργαλεία και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Συγκεκριμένα, τα σεμινάρια αυτά αφορούν:

 • Τις στρατηγικές αναζήτησης/έρευνας
 • Το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης «Dewey»
 • Τα είδη πληροφοριακών πηγών
 • Τις αξιολογημένες  πηγές πληροφόρησης
 • Αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης
 • Αναζήτηση στο FedShare (Μηχανή Ομόσπονδης Αναζήτησης της Βιβλιοθήκης)
 • Αναζήτηση στο ιδρυματικό καταθετήριο «@νάκτησις».

Τέλος, παρέχονται οδηγίες σύνταξης εργασιών, όσον αφορά:

 • Τη μορφή του κειμένου
 • Τη δομή της επιστημονικής εργασίας
 • Τα πνευματική δικαιώματα
 • Τα πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών
 • Τα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κεντρική Βιβλιοθήκη (Κοζάνη) 2461068203, Βιβλιοθήκη Καστοριάς 2467087183,  Βιβλιοθήκη Φλώρινας 2385054667

Μπορείτε επίσης (μόνο για την Κοζάνη προς το παρόν), να ζητήσετε και online να οργανώσουμε για σας ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο από τα διαθέσιμα. Μόνη προϋπόθεση είναι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός χρηστών που είναι πέντε άτομα. Την φόρμα αίτησης συμμετοχής σε σεμινάριο μπορείτε να την βρείτε εδώ.