Δανεισμός

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το πληροφοριακό υλικό (Reference Books) εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πτυχιακές εργασίες, CD-ROM’s και τα περιοδικά, το οποίο χρησιμοποιείται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.Όλοι οι χρήστες πρέπει να προμηθεύονται την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης ώστε να χρησιμοποιούν και να δανείζονται το υλικό της.Οι φοιτητές του Ιδρύματος αλλά και οι αλλοδαποί σπουδαστές, οι οποίοι έρχονται μέσω κοινοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων κι εφόσον δεν εκκρεμεί προηγούμενος δανεισμός. Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκαπέντε μέρες για τίτλους που υπάρχουν σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες και οι σπουδαστές υποχρεούνται να αφήνουν την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης στο γραφείο δανεισμού και ελλείψει αυτής  το πάσο ή το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.
Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι οκτώ (8) τίτλους βιβλίων.  Χρόνος δανεισμού ορίζονται οι εικοσιπέντε (25) ημέρες.
Τo έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει δικαίωμα μέχρι τέσσερις (4) τίτλους βιβλίων κι εφόσον δεν εκκρεμεί προηγούμενος δανεισμός. Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται στις δεκαπέντε μέρες για τίτλους που υπάρχουν σε δύο (2) τουλάχιστον αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες.
Το διοικητικό προσωπικό έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις (3) τίτλους βιβλίων  με δικαίωμα δανεισμού (15) δεκαπέντε ημερών.
Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης. Εφόσον θέλουν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να προηγηθεί προσωπική συνέντευξη από  την προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης για να κριθεί η σπουδαιότητα της ανάγκης χρήσης της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή την περίπτωση κατόπιν αιτήσεως, τους χορηγείται κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης.

Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης, έχει :

  • Το δικαίωμα κράτησης μέχρι δύο (2) τίτλους βιβλίων. Οι κρατήσεις γίνονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη, και τηρείται σειρά προτεραιότητας στη ζήτηση των βιβλίων. Ταυτόχρονα οι κρατήσεις εισάγονται στο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης υλικού που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη, ώστε να εξασφαλιστεί η προτεραιότητα του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν προσέλθει να δανειστεί το υλικό που έχει ζητήσει για κράτηση μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, χάνει αυτόματα το δικαίωμα κράτησης και το υλικό επιστρέφεται στα ράφια ή δανείζεται σε άλλον ενδιαφερόμενο.
  • Το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού, μετά από επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο υλικό, οπότε και θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.