Δανεισμός

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το πληροφοριακό υλικό (Reference Books) εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πτυχιακές εργασίες, CD-ROM’s και τα περιοδικά, το οποίο χρησιμοποιείται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Διάρκεια Δανεισμού ανά κατηγορία

  • Ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να δανείζονται μέχρι 7 βιβλία για χρονικό διάστημα 30 ημερών και 2 ανανεώσεις/ 90 ημέρες συνολικά. Κατά περίπτωση αυξάνεται ο χρόνος δανεισμού. 
  • Μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συνταξιοδοτήθηκαν μπορούν να δανείζονται μέχρι 7 βιβλία για διάστημα μέχρι 30 ημερών συν 2 ανανεώσεις/ 90 ημέρες συνολικά.
  • Διοικητικό προσωπικό 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 2 ανανεώσεις / 45 ημέρες συνολικά.
  • Προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 2 ανανεώσεις /45 ημέρες συνολικά.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 2 ανανεώσεις / 45 ημέρες συνολικά.
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 2 ανανεώσεις / 45 ημέρες συνολικά .
  • Ξένοι φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας – ERASMUS & άλλα μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 1 ανανέωση /30 ημέρες συνολικά.
  • Εξωτερικοί Χρήστες με συνδρομή κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για διάστημα 15 ημερών συν 2 ανανεώσεις/45 ημέρες συνολικά.