Βίντεο Ημερίδων

  • Βίντεο από την ημερίδα στην Κοζάνη στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015
  • Βίντεο από την ημερίδα στην Καστοριά στο Μεγάλο Αμφιθέατρο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015