Προσωπικό Βιβλιοθήκης

Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

email: library@uowm.gr

Προϊσταμένη Τμήματος
Λάππα Μαρία, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068058, email: mlappa@uowm.gr

ΚΟΖΑΝΗ

E-mail Βιβλιοθήκης: danismos@uowm.gr

Γραφεία Επεξεργασίας υλικού και Διαδανεισμού

Δημοπούλου Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068045, email:ddimop@uowm.gr

Γραφεία Δανεισμού και Περιοδικών
Πάτρα Ελένη, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068045, email:elenpatra@uowm.gr

Γραφεία Δανεισμού και Πληροφοριακής Παιδείας
Ζάχος Βασίλειος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, email:vzaxos@uowm.gr

Πολυτεχνική Σχολή

Υπεύθυνοι: Ειρήνη Καγιαβά (ekayiava@uowm.gr). Τηλ.: 2461056511, Fax: 2461056511, e-mail: libkoz@uowm.gr

Διεύθυνση: Καραμανλή & Λυγερής, Τ.Κ.: 50100, Κοζάνη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μπούρτσος Αθανάσιος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2467087183, fax:2467087063, email: abourtsos@uowm.gr

ΦΛΩΡΙΝΑ

Μελίδου Πελαγία, Βιβλιοθηκονόμος, email: melidou@uowm.gr, τηλ.2385054667
Περιβολάρη Μάγδα, Βιβλιοθηκονόμος, email: perivol@uowm.gr, τηλ.2385054667

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Υπεύθυνος: Βαΐτσάκης Αθανάσιος. Τηλ.: 23850 55052, Fax: 23850 55053, E-mail: abaitsakis@uowm.gr

Διεύθυνση: 3ο χιλ. ε.ο. Φλώρινας – Νίκης