Προσωπικό Βιβλιοθήκης – Επικοινωνία

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Λάππα Μαρία, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461056790, email: mlappa@uowm.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Γραφείο Δανεισμού / Διαδανεισμού

Σε αυτό το email: danismos@uowm.gr θα στέλνετε τα αιτήματα για δανεισμό βιβλίου.
Δημοπούλου Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068206 email: ddimopoulou@uowm.gr
Ζάχος Βασίλειος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, email: vzaxos@uowm.gr

Υπηρεσία Διαδανεισμού:
Δημοπούλου Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, 68206 email: ddimopoulou@uowm.gr
Ηλεκτρονική αίτηση διαδανεισμού

Γραφείο Επεξεργασίας υλικού
Δημοπούλου Δήμητρα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068206 email: ddimopoulou@uowm.gr
Καγιαβά, Ειρήνη  Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203 email: ekayiava@uowm.gr

Ιδρυματικό Αποθετήριο
Ζάχος Βασίλειος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203, email: vzaxos@uowm.gr
Καγιαβά, Ειρήνη  Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2461068203 email: ekayiava@uowm.gr
Ηλεκτρονική αίτηση ψηφιακής συλλογής

ΕΥΔΟΞΟΣ επιστροφές
τηλ.2461068203 email: danismos@uowm.gr
Διεύθυνση: Κτήριο Βιβλιοθήκης,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Περιοχή Κοίλα, 50100 Κοζάνη

Φωτοτυπικό Κέντρο-Κοζάνη
Αχιλλέας Βαβίτσας email: avavitsas@uowm.gr

Μπαρμπεράκης Γιώργος, email: gbarberakis@uowm.gr

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μπούρτσος Αθανάσιος, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2467440006, email: abourtsos@uowm.gr

Κωνσταντίνου Βάγια, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ.2467440006, email: vkonstantinou@uowm.gr

Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά

ΦΛΩΡΙΝΑ

Σχολή Γεωπονίας

Μελίδου, Πελαγία, βιβλιοθηκονόμος, e-mail: pmelidou@uowm.gr, τηλ. 2385054667
Περιβολάρη Μάγδα, Βιβλιοθηκονόμος, email: mperivolari@uowm.gr, τηλ.2385054667

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών/Σχολή Καλών Τεχνών
Γκώγκου Κατερίνα, τηλ. 23850 55054, E-mail: kgogou@uowm.gr
Τσιλιγκαρίδου Ιωάννα, τηλ.: 23850 55053, E-mail: itsiligaridou@uowm.gr
Διεύθυνση: 3ο χιλ. E.O. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα