Ανοικτή Πρόσβαση. Διαδικτυακή ενημερωτική παρουσίαση.

Η  Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για τη τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους. Η Ανοικτή Πρόσβαση Διαβάστε Περισσότερα …

Κλειστές οι βιβλιοθήκες & κέντρα πληροφόρησης του ΠΔΜ

Σας ενημερώνουμε ότι οι βιβλιοθήκες & κέντρα πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μετά την ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για τη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Covid19, θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και Παρασκευή  10 Απριλίου  2020. Όλες οι ανανεώσεις των δανεισμών θα Διαβάστε Περισσότερα …