Ανακοίνωση Συνδέμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις 30/06/2015 (ημερομηνία διακοπής των συμβάσεων του ΣΕΑΒ με τους εκδότες), η πρόσβαση στο περιεχόμενο κάποιων εκ των εκδοτών έχει διακοπεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www.heal-link.gr/pub_access.php