Παρουσιάσεις των Ημερίδων

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των ημερίδων:

  1. Λάππα Μαρία Βιβλιοθηκονόμος, Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης:  «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
  2. Βουγιουκλής Γεώργιος, Τεχνικός Διευθυντής ELiDOC, Αντιπρόσωπος Κ/Ξ Cosmos-Elidoc: Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
  3. Σαπαλίδης Κώστας, Μηχ/κος Η/Υ, Πληροφορικός Βιβλιοθήκης: «Τεχνικός σχεδιασμός προγράμματος ψηφιακών υπηρεσιών»
  4. Ζάχος Βασίλειος – Μπούρτσος Αθανάσιος, Βιβλιοθηκονόμοι: «Παρουσίαση Ιδρυματικού Καταθετηρίου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας @νάκτησις»
  5. Στεφανίδης Φώτης, Πληροφορικός: «Ανάπτυξη λογισμικού ομόσπονδης αναζήτησης»