Διαδανεισμός

 

Παραγγελία επιστημονικών άρθρων ή βιβλίων

  • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δυτικής Μακεδονίας είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
  • Μέσω του Διαδανεισμού οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλία, κ.λπ. από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών.
  • Τα μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να παραγγείλουν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, κ.λπ. από τις βιβλιοθήκες του εξωτερικού.
  • Υπεύθυνη για το Γραφείο Διαδανεισμού : Κα Δήμητρα Δημοπούλου, τηλ. 2461040161-4 εσωτ.206,  e-mail: ddimop@uowm.gr
  • Οι χρήστες πρέπει να ξέρουν επίσης ότι, η υπηρεσία χρεώνεται ανάλογα με τον τύπο υλικού και την βιβλιοθήκη από την οποία προέρχεται (Ελλάδα ή εξωτερικό).
  • Για τις online παραγγελίες σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης.