Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Φλώρινα

Φλώρινα (παλιές)

Βιβλιοθήκη Καστοριάς