Πως μπορώ να …

  • Ερώτηση: Γίνω μέλος της βιβλιοθήκης; Απάντηση:Με την έκδοση κάρτας μέλους:

Για φοιτητές Π.Δ.Μ.: Μία φωτογραφία (μικρή) και το Πάσο.

Για Μεταπτυχιακούς φοιτητές: α)Έντυπη αίτηση (από τη Βιβλιοθήκη), β)Φωτοτυπία ταυτότητας, γ)Μία φωτογραφία (μικρή).

Για εξωτερικούς χρήστες: α)Έντυπη αίτηση (από τη Βιβλιοθήκη), β)Φωτοτυπία ταυτότητας, γ)Μία φωτογραφία (μικρή).

  • Ερώτηση: Δανειστώ το υλικό της βιβλιοθήκης; Απάντηση: Χρησιμοποιώντας την κάρτα της βιβλιοθήκης και τηρώντας τους Κανόνες Δανεισμού
  • Ερώτηση: Κάνω κράτηση π.χ. ενός βιβλίου; Απάντηση: Ενημερώνοντας το προσωπικό της βιβλιοθήκης επιτόπια ή τηλεφωνικά 2461068203 ή με e-mail danismos@uowm.gr
  • Ερώτηση: Παραγγείλω ένα άρθρο ή ένα βιβλίο που δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη; Απάντηση: Ενημερώνοντας το προσωπικό της βιβλιοθήκης επιτόπια ή τηλεφωνικά 2461068203 ή με e-mail danismos@uowm.gr  , το οποίο θα κάνει την διαδικασία της παραγγελίας για εσάς.
  • Ερώτηση: Παρακολουθήσω το σεμινάριο εκπαίδευσης χρηστών; Απάντηση: Επικοινωνήστε:

Κεντρική Βιβλιοθήκη (Κοζάνη): Τηλ. 2461068203 ή vzaxos@uowm.gr,

Βιβλιοθήκη Παραρτ. Καστοριάς: Τηλ.2467087183 ή abourtsos@uowm.gr,

Βιβλιοθήκη Παραρτ. Φλώρινας: Τηλ.2385054667 ή melidou@uowm.gr

  • Ερώτηση: Εκδώσω την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα (πάσο); Απάντηση: Στη διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr