Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1. Πού βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οι βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων;

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δ.Μ., βρίσκεται πίσω από τα κτίρια του  Πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης, στο κτίριο του Κ.Τ.Ε στον πρώτο όροφο.

Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Φλώρινας βρίσκεται εντός του κτιρίου του Πανεπιστημίου (Τέρμα Κοντοπούλου).

Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Καστοριάς βρίσκεται εντός του κτιρίου του Πανεπιστημίου στην περιοχή Φούρκα. Μπορείτε να την επισκεφθείτε από το κέντρο της Καστοριάς χρησιμοποιώντας την αστική συγκοινωνία.

2. Πώς μπορώ να έρθω στη Βιβλιοθήκη;

Την Κεντρική Βιβλιοθήκη μπορείτε να την επισκεφθείτε ξεκινώντας το κέντρο της Κοζάνης με ένα από τα αστικά λεωφορεία που κατευθύνονται στο Πανεπιστήμιο.

Τη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Φλώρινας μπορείτε να την επισκεφθείτε ξεκινώντας από το κέντρο της Φλώρινας και χρησιμοποιώντας ένα από τα αστικά λεωφορεία που κατευθύνονται στο Πανεπιστήμιο.

Τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου στην Καστοριά μπορείτε να την επισκεφθείτε χρησιμοποιώντας την αστική συγκοινωνία που θα σας πάει στο Πανεπιστήμιο.

3. Τι ώρες λειτουργεί η Βιβλιοθήκη;

Οι βιβλιοθήκες λειτουργούν τις παρακάτω ώρες και ημέρες:

Χειμερινό Ωράριο:

Δευτέρα έως Πέμπτη  08:00 – 19:00,  Παρασκευή 08:00 – 16:00

Σημείωση: Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών ή αργιών υπάρχουν μεταβολές στο παραπάνω ωράριο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε τηλεφωνικά πριν επισκεφθείτε τη Βιβλιοθήκη.

4. Πώς μπορώ να βρω εάν ένα βιβλίο υπάρχει στη Βιβλιοθήκη;

Μπορείτε είτε να αναζητήσετε μόνοι σας το βιβλίο στον on-line κατάλογο της κάθε Βιβλιοθήκης, είτε να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο γραφείο δανεισμού και να ζητήσετε από το προσωπικό να σας βοηθήσει στην έρευνά σας.

Πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Πρόσβαση στους αυτοματοποιημένους καταλόγους των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν όλοι. Μέσα από αυτούς δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι συλλογές των μονογραφιών των Βιβλιοθηκών. Για καλύτερη χρήση αυτών είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται πεζά γράμματα και να παραλείπεται τους τόνους. Για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο προσωπικό των βιβλιοθηκών.

Τέλος αναζητείτε το βιβλίο στο ράφι σύμφωνα με τον ταξινομικό του αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί στο θέμα του βιβλίου.

5. Μπορώ να έχω πρόσβαση στον on line κατάλογο της Βιβλιοθήκης εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας;

Ναι, από αυτή τη σελίδα: Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Πρόσβαση στους αυτοματοποιημένους καταλόγους των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχουν όλοι. Μέσα από αυτούς δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι συλλογές των μονογραφιών των Βιβλιοθηκών.

6. Μπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο εφόσον δεν είμαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας;

Δεν μπορείτε να δανειστείτε βιβλία ή άλλου είδους υλικό αλλά μπορείτε να τα μελετήσετε στη Βιβλιοθήκη ή να βγάλετε φωτοτυπίες. Εάν όμως το επιθυμείτε μπορείτε να γίνετε μέλος της βιβλιοθήκης με την ιδιότητα του εξωτερικού χρήστη.

7. Δεν είμαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Μπορώ να γίνω μέλος της βιβλιοθήκης;

Όσοι δεν είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και επιθυμούν να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης θα πρέπει να υπογράψουν μια δήλωση στην οποία να αποδέχονται τον κανονισμό της βιβλιοθήκης και η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία τους, τους λόγους για τους οποίους θέλουν να κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης και επίσης να καταθέσουν μια πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας δανεισμού ή φθοράς εξ αμελείας, η αντικατάστασή της γίνεται μετά από δύο ημερολογιακούς μήνες.

Ο δανεισμός των τεκμηρίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης.

8. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τη βιβλιοθήκη έως τώρα. Πως μπορώ να προμηθευτώ κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης ώστε να κάνω χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει;

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να αποκτήσετε την κάρτα μέλους της. Η κάρτα μέλους είναι απαραίτητη για τις συναλλαγές σας με τη Βιβλιοθήκη και ιδιαίτερα για το δανεισμό. Η χρήση της είναι αυστηρά προσωπική και εκδίδεται αφού καταθέσετε στο γραφείο δανεισμού πρόσφατη φωτογραφία μικρού μεγέθους. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας δανεισμού ή φθοράς εξ αμελείας, η αντικατάστασή της γίνεται μετά από δύο ημερολογιακούς μήνες. Ο δανεισμός των τεκμηρίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης της Βιβλιοθήκης.

9. Μπορώ να δανειστώ οποιοδήποτε τεκμήριο από τη βιβλιοθήκη;

Από το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται το πληροφοριακό υλικό, το υλικό αρχειακής σημασίας, τα περιοδικά, οι πτυχιακές εργασίες, οι διδακτορικές διατριβές, οι στατιστικές επετηρίδες και τα CD-ROM τα οποία δεν συνοδεύουν βιβλία.

Ανανέωση  δανεισμού των τεκμηρίων

Όλες οι κατηγορίες των χρηστών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν δύο φορές τα τεκμήρια που έχουν δανειστεί, με την προϋπόθεση, ότι δεν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Μετά τη δεύτερη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δε μπορεί να δανειστεί το ίδιο τεκμήριο πριν περάσουν 3 ημέρες. Για την ανανέωση ο χρήστης πρέπει να φέρει το τεκμήριο στη Βιβλιοθήκη πριν, ή κατά την ημέρα της επιστροφής του.

Πρόστιμο-Κυρώσεις

Για το υλικό που δεν επιστρέφεται στην καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.

Φθορά ή απώλεια υλικού

Ο χρήστης, που χάνει ή επιστρέφει το υλικό σε κακή κατάσταση, είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στο χώρο της Βιβλιοθήκης;

Υπάρχουν δύο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα διαθέσιμα στο κοινό στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και από ένα στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα λειτουργούν με κάρτα την οποία μπορείτε να αγοράσετε από το γραφείο δανεισμού. Η τρέχουσα τιμή της κάρτας είναι 3 ευρώ για 50 φωτοτυπίες.

Την ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν οι ίδιοι οι χρήστες.

11. Υπάρχουν περιορισμοί για αντικείμενα που μπορώ να φέρω στη Βιβλιοθήκη;

Στον κύριο χώρο της Βιβλιοθήκης δεν μπορείτε να έχετε μαζί σας τσάντες. Θα πρέπει να τις τοποθετήσετε στα ειδικά ντουλάπια που υπάρχουν στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Επίσης δεν επιτρέπονται οι καφέδες, τα αναψυκτικά, το κάπνισμα και τα κινητά τηλέφωνα.

12. Πώς μπορώ να βρω ένα περιοδικό στη Βιβλιοθήκη;

Αναζήτηση και ανάκτηση άρθρων έντυπων ή ηλεκτρονικών περιοδικών μπορείτε να κάνετε μόνο μέσα στο χώρο των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου.

   

13. Μπορώ να παραγγείλω ένα άρθρο που δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη;

Μπορείτε να παραγγείλετε ένα άρθρο εφόσον είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου και το άρθρο υπάρχει σε ελληνική βιβλιοθήκη ή σε κάποια από τις βιβλιοθήκες του εξωτερικού που συνεργάζονται με το (ΕΔΕΤΒ). Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διεκπεραιώνει παραγγελίες άρθρων από άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) με την υποστήριξη του ΕΚΤ (βλ. Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών). Στο ΕΔΕΤΒ συμμετέχουν 233 βιβλιοθήκες-χρήστες εκ των οποίων οι 127 (συμπεριλαμβανομένης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας) είναι ταυτόχρονα και βιβλιοθήκες-προμηθευτές. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας ποικίλει ανάμεσα σε μία ημέρα έως τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το μέσο αποστολής που θα επιλεγεί (ταχυδρομείο ή fax) και τον φορέα στον οποίο θα εντοπιστεί το άρθρο.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να απευθυνθείτε στο γραφείο διαδανεισμού. Οι παραγγελίες γίνονται αφού προηγουμένως έρθετε σε συνεννόηση με την κα Δήμητρα Δημοπούλου τηλ. 2461041061-5 εσωτ. 206.

Δικαίωμα παραγγελίας έχουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και οι φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι, η υπηρεσία χρεώνεται ανάλογα με το είδος του ζητούμενου υλικού και τη βιβλιοθήκη από την οποία προέρχεται (ελληνική ή εξωτερικού). Το κόστος επίσης ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων και το μέσο αποστολής που θα επιλεγεί.

14. Έχει η Βιβλιοθήκη υπολογιστές διαθέσιμους για το κοινό;

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη υπάρχουν 20 εγκατεστημένοι υπολογιστές, ενώ στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων Φλώρινας και Καστοριάς υπάρχουν από 10 Η/Υ. Αυτοί οι υπολογιστές έχουν πλήρη πρόσβαση στο Internet για ερευνητικούς σκοπούς και είναι διαθέσιμοι για έρευνα στον online κατάλογο των βιβλιοθηκών, στις ηλεκτρονικές πηγές, τις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά στα οποία έχει συνδρομή το τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης.

   

15. Προσφέρει η Βιβλιοθήκη κάποια εκπαίδευση στους αναγνώστες;

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη οργανώνει ειδικά ωριαία σεμινάρια για χρήση των βάσεων δεδομένων, χρήση του OPAC και ανεύρεση βιβλιογραφίας κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού σε επίπεδο τμήματος.

   

16. Είμαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μπορώ να παραγγείλω κάποιο βιβλίο;

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να κάνουν προτάσεις αγοράς βιβλίων, κλπ. αφού έρθουν σε συνεννόηση με την προϊσταμένη του τμήματος.

Οι προτάσεις αγοράς παραλαμβάνονται από το Τμήμα προσκτήσεων και υλοποιούνται κατόπιν αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων (Συμβούλιο Πανεπιστημίου, Πρύτανης Πανεπιστημίου, Επιτροπή Βιβλιοθήκης ).

   

17 Μπορώ να έχω πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη;

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου εντός του Πανεπιστημίου.

18. Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Internet στο χώρο της Βιβλιοθήκης;

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη υπάρχουν 20 εγκατεστημένοι υπολογιστές, ενώ στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων Φλώρινας και Καστοριάς υπάρχουν από 10 Η/Υ. Αυτοί οι υπολογιστές έχουν πλήρη πρόσβαση στο Internet για ερευνητικούς σκοπούς.

   

19. Μπορώ να τυπώσω ή να σώσω ένα αρχείο σε δίσκο ή usb drive;

Στους υπολογιστές υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα, αλλά δε μπορείτε να τυπώσετε.

   

20. Μπορώ να δω το e-mail μου στους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης;

Οι υπολογιστές προορίζονται για ερευνητικούς σκοπούς. Μπορείτε όμως να δείτε το email σας, αλλά προτεραιότητα έχει η έρευνα. Γι’ αυτό ίσως σας ζητηθεί να αφήσετε τον υπολογιστή για κάποιον που θα ήθελε να τον χρησιμοποιήσει για ερευνητικούς σκοπούς.

21. Μπορώ να έχω πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης από το σπίτι;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αλλά για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τα ηλεκτρονικά περιοδικά της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν από τους Η/Υ του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου των βιβλιοθηκών.