Φωτογραφικό Υλικό

Ημερίδες στα Μεγάλα Αμφιθέατρα στην Κοζάνη και Καστοριά, Νοέμβριος 2015