Οδηγίες σύνταξης εργασιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες που προτείνονται είναι προαιρετικές, παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Τμήματος, όπου υπάρχουν. Επίσης, να ρωτήσετε τον επιβλέποντα Καθηγητή ποιο σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών θα επιλέξετε, το οποίο και να τηρήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας σας.