Εξελίξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες του HEAL-Link για τα έτη 2013-2014 έχουν τακτοποιηθεί για το σύνολο των εκδοτών. Επίσης μέσα στον Φεβρουάριο θα εξοφληθούν οι εκδότες και για το 2015. Η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί στο σύνολο των εκδοτών (με εξαίρεση ACS, APS, IEEE) και κατόπιν αιτήματος του ΣΕΑΒ προς τους εκδότες Διαβάστε Περισσότερα …