Ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης λειτουργεί από Δευτέρα έως Πέμπτη από 8:00-19:00 και Παρασκευή από 8:00-16:00.